Donateursactie

Komende weken zullen leden van harmonie St. Caecilia bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Instrumentenfonds schenkt lessenaars met verlichting

DOORNENBURG – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Harmonie St. Caecilia op 6 januari j.l. heeft het Instrumentenfonds de harmonie een donatie gedaan van EUR 3000,- voor de aanschaf van nieuwe lessenaars inclusief verlichting. Tijdens de uiterst succesvolle uitvoeringen van The Passion in het weekend van 23 en 24 maart zijn deze geschonken lessenaars met succes voor het eerst gebruikt.

Het Instrumentenfonds is een aan de harmonie gelieerd fonds dat ruim 60 jaar geleden is opgericht. Door middel van de verjaardagsactie probeert het fonds geld binnen te halen dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de harmonie voor gerichte aanschaf van instrumenten en uniformen. Via de verjaardagsactie krijgen inwoners van Doornenburg – die ouder zijn dan 18 jaar – in de week voor hun verjaardag een zakje in de brievenbus. Deze wordt door de jarige gevuld en op of vlak naar zijn verjaardag door leden van de harmonie opgehaald vergezeld van een welgemeende felicitatie.

De harmonie is zeer dankbaar voor de mensen achter de schermen die de werkzaamheden voor het Instrumentenfonds uitvoeren. Het gaat hierbij om Bud Joosten, Ben Kösters, Wiely van Gellecum, Theo Witjes en Arnold Hendriks. Dit zijn mensen die zelf niet actief beoefenaar zijn van een instrument, maar de harmonie wel een zeer warm hart toedragen. Zij zorgen voor het zorgvuldig bijhouden van de (financiële) administratie en het wekelijks rondbrengen van de zakjes. Hun vrijwillige inzet hiervoor is ongekend.

Daarnaast is de harmonie vanzelfsprekend ook de Doornenburgse bevolking dankbaar voor de gulle giften die in de zakjes van de verjaardagsactie worden gedaan. Dit zorgt ervoor dat de harmonie kan worden voorzien van instrumentarium waarmee de vereniging weer muzikale ondersteuning kan bieden aan alle activiteiten binnen het dorp en mooie evenementen kan organiseren zoals onlangs The Passion, het Maestro concert en aan het einde van het jaar weer de derde editie van Tempel of Boem.

Indrukwekkend en professioneel optreden van harmonie St. Caecilia en Jekadee tijdens Passion in Doornenburg

“Indrukwekkend en professioneel” zo omschreef burgemeester Marianne Schuurmans in haar twitterbericht het optreden van harmonie St. Caecilia en het koor Jekadee tijdens het Passion concert in Doornenburg. Met haar hebben ruim 700 bezoekers, verdeeld over 2 avonden, enorm genoten van de eerste editie van de Doornenburgse versie van de Passion. De avond begon met het binnendragen van een imposant verlicht kruis door vertegenwoordigers van verschillende verenigingen om daarmee het thema saamhorigheid te onderstrepen. Op spectaculaire wijze werd het kruis verticaal opgericht en kreeg een prominente plaats naast het podium.

Koor en orkest bleken een uitstekende match, zowel muzikaal als organisatorisch. Zij wisten elkaar te stimuleren hetgeen resulteerde in een kwalitatief hoogstaand programma. Het repertoire bestond voornamelijk uit Nederlandstalige songs waarbij de muziekkeuze was afgestemd op een geheel eigentijdse versie van het paasverhaal van de hand van Jarno Scholten, dirigent van het koor Jekadee. Het paasverhaal werd op gepassioneerde wijze vertolkt door verteller Hidde Vermaas en Sandra Pruijn in de rol van Maria Magdalena.

De algehele muzikale leiding was in handen van orkestdirigent Emile Stoffels, hij kon samen met koor- en orkestleden, met trots terugblikken op 2 fantastische avonden waarbij koor en orkest een maximale muzikale prestatie leverden.
Naast de oorstrelende muziek waren er ook fraaie visuele lichteffecten waarvoor Piet Oostendorp en consorten hadden zorg gedragen.

Dit alles maakt dat deze eerst editie van de Passion van begin tot het eind bleef boeien. Het publiek beloonde koor en orkest na afloop dan ook met een ovationeel applaus.

The Passion dankt sponsoren

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart organiseren koor Jekadee en harmonie St. Caecilia uit Doornenburg hun versie van The Passion. Een evenement gebaseerd op de uitvoering die jaarlijks op televisie wordt vertoond.

De organisatie van deze concerten kost veel tijd en energie. Een centrale passioncommissie ,ondersteunt door vele nevencommissies, heeft geprobeerd van dit evenement een unieke happening te maken. Aankomend weekend zullen honderden concertbezoekers het resultaat horen en zien van al deze inspanningen.

Het organiseren van The Passion brengt ook grote kosten met zich mee. Kosten die deels kunnen worden vergoed middels inkomsten uit entreegelden en horeca omzet. Echter om een dergelijk evenement kostendekkend te krijgen zijn aanvullende financiële bijdragen onmisbaar. De organiserende verenigingen zijn daarom erg dankbaar voor de bijdragen die zij hebben mogen ontvangen van Gemeente Lingewaard, MGZ Doornenburg, Bemmel en Haalderen stichting, Steunstichting Gendt-Doornenburg, Vlinderfonds Lingewaard, Protestantse Gemeente Angeren en Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg.

De organisatie bedankt ook R.K. parochie H. Maria Magdalena voor het beschikbaar stellen van de St. Martinuskerk.

Beide uitvoeringen van The Passion zijn uitverkocht. Voorafgaand aan de concerten zal op beide dagen een vrij toegankelijke tocht worden gelopen die om 19:00 uur start vanaf het dorpsplein en rond half acht zal aankomen bij de concertlocatie. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Marcel Knuiman nieuwe voorzitter St.Caecilia!

Tijdens de ledenvergadering is Marcel Knuiman benoemd tot voorzitter van Harmonie St.Caecilia Doornenburg. Na 15 jaar voorzitterschap  van Rob van de Sant krijgen de leden van  de florerende muziekvereniging uit het kasteeldorp hiermee een gewenste opvolger.

Het nieuwe voorzitterschap van Marcel Knuiman, die ruim 30 jaar actief is als lid van de slagwerkgroep, werd door de leden met veel enthousiasme ontvangen.                                           

In een korte terugblik werd afscheid genomen van Rob van de Sant, die met tevredenheid kan terugkijken op vele hoogtepunten waaronder vele muzikale topprestaties en het 100- jarig jubileum. Er werd hem het eerste exemplaar van het Jubileumboek van St.Caecilia overhandigd.

Passiontocht vrij toegankelijk

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart organiseren koor Jekadee en harmonie St. Caecilia uit Doornenburg hun versie van The Passion. Het lijdensverhaal muzikaal vertolkt en weergegeven vanuit het oogpunt van Maria Magdalena met verwijzingen naar het heden. De concerten op beide dagen zijn inmiddels volledig uitverkocht.

Voorafgaand aan het concert zal er een korte rondgang plaatsvinden door Doornenburg onder de naam Passiontocht. Geheel in stijl en naar voorbeeld van het origineel dat jaarlijks op televisie wordt vertoond. De ideale start voor bezoekers van het concert om al in de juiste sfeer te komen. En dus ook zeker een aanrader om aan deel te nemen naast het bezoek aan het concert.

De Passiontocht is echter niet alleen bedoeld voor de concertgangers, maar is vrij toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Deelname is gratis en iedereen die wil meelopen in de tocht is van harte uitgenodigd. Het startpunt is het dorpsplein in Doornenburg waar iedereen om 18:45 uur wordt verwacht. Om exact 19:00 uur zal de tocht starten en na ongeveer een half uur eindigen bij de St. Martinuskerk.

In het achterste deel van de kerk hebben alle deelnemers dan de mogelijkheid tot het drinken van een kopje koffie of thee. En de concertgangers hebben vervolgens op vertoon van hun entreekaart toegang tot de concertzaal. De deuren hiervan zullen pas open gaan zodra de deelnemers van de Passiontocht zijn gearriveerd.

Aanvang van het concert is 20:00 uur.

Passiontocht

Op 23 en 24 maart a.s. organiseren harmonie St. Caecilia en koor Jekadee uit Doornenburg hun uitvoering van The Passion.

In navolging van de TV-versie van The Passion zal voorafgaand aan dit muziekevenement een rondgang – Passiontocht – door Doornenburg worden gehouden waarin een verlicht kruis wordt meegedragen. Het kruis zal gedragen worden door vertegenwoordigers van verschillende Doornenburgse verenigingen zoals o.a. het Herenkoor, de Burghtsanghers, Schutterij Gijsbrecht van Aemstel, Mixed Moves en het Oranjecomité. De slagwerkgroep van Harmonie St. Caecilia Doornenburg zal voor de muzikale omlijsting zorgdragen.

Het thema van de rondgang is saamhorigheid / samenzijn. Iedereen kan gratis aan deze rondgang deelnemen en ook publiek is van harte welkom. Het verzoek aan de deelnemers is om een kaarsje of lichtje met een persoonlijke boodschap mee te dragen tijdens de rondgang.

De rondgang start om 19.00 uur vanaf het OC, deelnemers worden verzocht om 18.45 uur te verzamelen. De route loopt via de Blauwe Hoek langs de Merlijn naar de St. Martinuskerk en zal naar verwachting circa een half uur duren.

Bij verzorgingshuis “de Merlijn” wordt een tussenstop gemaakt waarbij de deelnemers de mogelijkheid hebben om hun kaarsje/ lichtje met boodschap te plaatsen in een kruis dat daar staat opgesteld. Ook zullen we daar even stilstaan bij het thema van de rondgang door het voorlezen van wat korte verhalen of gedichten.

De rondgang eindigt vervolgens in de orgelzaal van de St. Martinuskerk. De orgelzaal is vanaf 19.00 uur open en voorafgaand aan het muzikale optreden kan daar een kopje koffie genuttigd worden.

De “concertzaal” waar “The Passion” zal plaatsvinden gaat open nadat de rondgang is gearriveerd in de orgelzaal. Dit deel is alleen toegankelijk voor personen met een toegangsbewijs voor het Passion concert.

Stoffels en Scholten leiden The Passion

DOORNENBURG – Op 23 en 24 maart a.s. organiseren harmonie St. Caecilia en koor Jekadee uit Doornenburg hun uitvoering van The Passion. De muzikale leiding van het evenement is in handen van Emile Stoffels – dirigent van de harmonie – en Jarno Scholten – dirigent van Jekadee.

Naast hun muziekopleiding op het conservatorium hebben beide dirigenten zich ook gespecialiseerd in het schrijven van arrangementen voor orkesten en koren. Voor The Passion hebben zij voor bijna alle nummers speciale arrangementen geschreven. “In het maken van arrangementen voor zo’n grote groep gaat veel tijd en energie in zitten, maar dat is het helemaal waard.”, zegt Stoffels. “Het is altijd een hele opgave om alle muzikanten aan het werk te zetten en ze een interessante partij te geven, maar dat is ook bij dit concert zeker ook wel weer gelukt.” Scholten vult hem hierbij aan: “Er komt ook wel wat bij kijken, alleen al de keuze van de liederen die het verhaal muzikaal moeten versterken is al een hele klus.”

Naast het arrangeren is Scholten ook medeverantwoordelijk voor de inhoud van het verhaal dat verteld gaat worden. “Het is niet zomaar een verhaal. Het verhaal over de laatste drie dagen in het leven van Jezus. We benaderen het verhaal vanuit een andere invalshoek, namelijk die van een ooggetuige, Maria Magdalena aangevuld door een verteller die ons wat meer kan vertellen over de achtergronden en de paralellen met onze eigen tijd en leven.”

Beide muzikale leiders zijn lovend over de samenwerking tussen harmonie en Jekadee. “De inzet, enthousiasme en gedrevenheid van alle groepen is ook bij dit project weer ongelofelijk. Waar een klein dorp groot in kan zijn!”, aldus Stoffels. Scholten is het met zijn collega dirigent eens: “Het leek ons een mooie gelegenheid om samen op muzikale wijze een inspirerend verhaal op onze geheel eigen wijze te vertolken. Geïnspireerd door de “Passion” zoals we hem kennen van de televisie maar wel door onze eigen mensen en op onze eigen manier uitgevoerd. Het enthousiasme waarmee door alle deelnemers bijgedragen wordt is hartverwarmend.”

Dat het project ook breed gedragen wordt door de gemeenschap blijkt wel uit de run op de kaartjes waardoor het muziekspektakel al volledig is uitverkocht. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid waar zowel harmonie als Jekadee zeer trots op zijn.

Wegen van harmonie en Jekadee kruisen tijdens The Passion

Het orkest van harmonie St. Caecilia Doornenburg en Jekadee zijn in voorbereiding voor een unieke samenwerking tijdens de uitvoering van The Passion op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart.

Afgelopen maanden hebben orkest en Jekadee afzonderlijk gerepeteerd en zondag 21 januari was het moment suprême. Tijdens de eerste gezamenlijke repetitie moest blijken of de oorstrelende orkestarrangementen van dirigent Emile Stoffels en de meerstemmige koorarrangementen van dirigent Jarno Scholten met elkaar accordeerden.

Al heel snel werd duidelijk dat de puzzelstukjes in elkaar vielen en dat orkest, combo en koor gezamenlijk tot iets heel moois in staat zijn. Koor en orkest stimuleerden elkaar en tilden elkaar tot een hoog niveau, resulterend in spontaan applaus over en weer voor de geleverde muzikale prestaties. Deze eerste gezamenlijke repetitie was een mooie opmaat voor de komende weken waarin intensiteit van de samenwerking zal worden uitgebreid.

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een muzikaal hoogstaande prestatie en daarmee de bezoekers een fantastische, onvergetelijke avond te bezorgen met deze geheel eigen versie van The Passion.

Blijkbaar hebben inwoners van Doornenburg en omstreken veel vertrouwen in deze muzikale samenwerking want de kaartverkoop, die 15 januari van start ging, heeft alle verwachtingen overtroffen. Er zijn slechts nog een beperkt aantal kaarten (€ 10,00) verkrijgbaar bij het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. Dus haast is geboden indien u hierbij aanwezig wilt zijn.

Kaartverkoop The Passion in Doornenburg gestart

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 2018 organiseren Harmonie St. Caecilia en Jekadee uit Doornenburg: ”The Passion”. Voor dit unieke project hebben beide verenigingen de handen ineen geslagen.

The Passion, de muzikale paasvertelling bekend van TV, is voor beide verenigingen een enorme uitdaging. De ervaring en kwaliteit van harmonie en koor staan echter garant voor een boeiend en indrukwekkend muzikaal spektakel.

In navolging van de TV-versie van The Passion zal voorafgaand aan dit muziekevenement een rondgang – The Passiontocht – door Doornenburg worden gehouden waarin een verlicht kruis wordt meegedragen. De tocht eindigt in het kerkgebouw. Daar zal het originele Paasverhaal worden verteld, gezien vanuit Maria Magdalena. Het originele verhaal vertaald naar de hedendaagse tijd, verteld door 2 jonge vertellers, wordt afgewisseld met muziek en zang waarbij de muzikale keuzes zijn afgestemd op het speciale karakter van het Paasverhaal. Muziek en zang zijn gebaseerd op orkest- en koorarrangementen van Emile Stoffels, orkestdirigent, en koordirigent Jarno Scholten.

De voorbereiding van The Passion is inmiddels in volle gang en de eerste gezamenlijke orkest- en koorrepetities zullen binnenkort plaatsvinden. In de komende edities van het Gemeentenieuws zult u aanvullende informatie kunnen lezen over dit unieke evenement.

De kaartverkoop voor The Passion is vandaag van start gegaan. Kaarten a € 10,00 zijn verkrijgbaar op de volgende voorverkoopadressen: SPAR Witjes en Ontmoetingscentrum in Doornenburg, Readshop in Gendt en de Coop in Angeren. Op basis van eerdere ervaringen adviseren wij u snel te reageren om teleurstellingen te voorkomen.