Maxima project “Meer Muziek in de klas” van start op basisschool de Doornick in Doornenburg!

Koningin Maxima is erevoorzitter van de stichting Meer muziek in de klas, een stichting die het muziekonderwijs op basisscholen stimuleert. Zij zet zich actief in voor muziekonderwijs.  Muziek maken is namelijk niet alleen leuk om te doen maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het bespelen van een instrument ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Leden van St. Caecilia helpen de leerling op weg naar Meer Muziek in de Klas!

Het project Meer Muziek in de klas  wordt momenteel landelijk uitgerold en is op veel  basisscholen zeer positief ontvangen. Reden voor  Basisschool de Doornick in Doornenburg,  Open Academie en muziekvereniging St. Caecilia Doornenburg om de handen ineen te slaan.  Het resultaat is dat het project Meer Muziek in de klas afgelopen vrijdag, 1 april van start is gegaan op de Doornick.

Op 8 vrijdagen in de maanden april en mei worden 44 leerlingen van groep 6 en 7 de basisbeginselen van het bespelen van een instrument bijgebracht. De Open Academie verzorgt de blaasinstrumenten ( o.a. trompetten, trombones, baritons en dwarsfluiten) en verschillende slagwerkinstrumenten en het lesmateriaal. Leden van St. Caecilia zullen in kleine groepjes  de  leerlingen wegwijs maken op de verschillende instrumenten. Het doel is dat er na de 8 lesweken gezamenlijk muziek gemaakt wordt en een eenvoudige melodie  kan worden gespeeld. Een interessante uitdaging voor leerlingen en docenten om deze doelstelling te realiseren.

Eind april zullen wij een update geven over de vorderingen van het project  met daarbij ook de ervaringen van de deelnemers.

Alle leerlingen kozen een instrument met Meer Muziek in de Klas!

Overlijden Piet Zweers

Deze week ontvingen we het trieste bericht dat ons steunend lid

Piet Zweers

is overleden.

Piet is in 1949 lid van onze vereniging geworden. Jarenlang speelde hij de bas bij het orkest.

Ook na zijn actieve periode als muzikant bleef hij als steunend lid nauw betrokken bij onze vereniging. We verliezen in Piet een muzikant in hart en nieren.

We wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden
Harmonie St. Caecilia
Doornenburg

Piet Zweers (midden)
Piet Zweers tijdens huldiging 60-jarig lidmaatschap

Lisa Peters geslaagd voor tamboer-maître opleiding

Afgelopen drie maanden heeft Lisa Peters deelgenomen aan de officiële tamboer-maître opleiding van onze muziekbond. Vandaag heeft zij het examen van deze opleiding behaald met het hoogste aantal punten van alle deelnemers en met lof van de jury.

Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie!

Morgen géén oud papier

Deze maand zullen we eenmalig niet op de 3e, maar pas op de 4e zaterdag van de maand het oud papier op komen halen. Dit heeft te maken met het feit dat nieuwjaarsdag op een zaterdag viel, waardoor de ophaalroosters voor de maand januari voor iedereen een week is opgeschoven.

Volgende week zaterdag 22 januari komen we dus pas bij u langs voor het ophalen van het oud papier.

Kapelaan Walters Trofee 2022 voor Ben Balk !

Winnaar 2022 : Tamboermaitre Ben Balk

“Wat een verrassing, ik ben er helemaal stil van” , aldus een zichtbaar geëmotioneerde Ben Balk, die uit handen van de commissie tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van St.Caecilia de 12e Kapelaan Walter Trofee kreeg overhandigd. De prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die zich jarenlang verdienstelijk heeft gemaakt voor de Doornenburgse muziekvereniging ging ditmaal naar de Tamboermaitre van St.Caecilia. Deze functie vervult Ben meer dan 50 jaar en daarnaast is hij één van de dragende krachten achter de grote successen van slagwerkgroep en orkest.

Sinds 1971 was de winnaar al in vele jeugd- en bestuursfuncties actief en zorgde hij mede voor de oprichting van een majorette peleton. Daarnaast was hij jarenlang penningmeester en de initiator van oud-papier actie, opleiding concertslagwerk en het moderniseren van het enorme rijke slagwerkinstrumentatrium zoals de vereniging dat nu in haar bezit heeft. Onlangs had hij de bouwkundige leiding voor het realiseren van een zeer comfortabele opslagruimte voor het instrumentarium.

Namens de vereniging feliciteerde voorzitter Bert Selman de winnaar met deze benoeming en ondersteunde de mening van de vele bezoekers van de digitale live bijeenkomst met de woorden: “Het is je gegund Ben…en dikverdiend !”

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst, die live te volgen was via teams account, keek voorzitter Selman terug op het afgelopen jaar, maar richtte zich vooral op een nieuw muzikaal jaar 2022. St.Caecilia zit te popelen om weer grote concerten in de agenda te plaatsen. Ook zal de vereniging zich gaan richten op een ledenwerving met een verbreding van muzikale mogelijkheden voor jong en oud.

Ook werden de volgende jubilerende leden gehuldigd : Dorris Maters en Debbie Roelofs (12,5 jaar lid) , Matthias Elbers, Walter Frehé , Henk Barten en Marcel van Alst (40 jaar lid) en ook voorzitter Bert Selman mocht de oorkonde met speld ontvangen voor 50 jaar lidmaatschap.

Namens de instrumentencommissie sprak Bud Joosten de aanwezigen toe en overhandigde St.Caecilia een cheque van 4000 euro. Dit bedrag is het resultaat van de wekelijkse verjaardagsactie die door de gehele Doornenburgse bevolking als steun voor St.Caecilia wordt gedoneerd.

Namens het jeugdbestuur deed jeugdvoorzitter Hans Barten hier nog een schepje bovenop door de opbrengst van de oud ijzer- en oliebollenactie van totaal 2100 euro te schenken aan de vereniging.

De nieuwjaarsbijeenkomst werd traditioneel afgesloten met klanken van de “Radetsky March”

Wie wint Kapelaan Walters Trofee 2022 ?

Nieuwjaarsbijeenkomst St.Caecilia live te volgen!

Traditioneel organiseert Harmonie St.Caecilia uit Doornenburg aan het begin van het nieuwe jaar haar nieuwjaarsbijeenkomst. Door de corona maatregelen kan deze  ‘toost’ op een nieuw muzikaal jaar ook ditmaal niet worden gehouden. Toch zal de vereniging haar jubilarissen huldigen en wordt ook de Kapelaan Walters Trofee 2022 uitgereikt.

Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor St.Caecilia. Ook in de corona tijd gaat achter de schermen veel vrijwilligerswerk bij de vereniging gewoon door en de beoordelingscommissie heeft ook ditmaal aantal van haar leden genomineerd.  

De grote vraag is:  Wie krijgt dit jaar de 12e Kapelaan Walters Trofee ?

Iedereen kan deze jaarlijkse uitreiking en huldiging van de jubilarissen van de Doornenburgse muziekvereniging live volgen op zaterdag 8 januari om 19.00 uur via onderstaande link (inloggen is mogelijk vanaf 18.45 uur).

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBjM2VlYjUtYjUxYy00ZDBlLThiODctMzE2ZWYxNzdkZDc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f99c78dc-3d42-4866-9626-fa7c971c4988%22%2c%22Oid%22%3a%22bcbfb3bd-a65c-432b-9f4e-d1308f62138a%22%7d

KAPELAAN WALTERS TROFEE 2022

‘Samen muziek maken’ bij St.Caecilia!

Muziekonderwijs St.Caecilia sluit aan bij landelijke actie “Meer muziek in de Klas”

De beperkingen door de Covid-maatregelen zijn voorbij en dit betekent dat ook de muziek weer stevig gaat klinken in Doornenburg en omgeving! Muziekverenging St.Caecilia Doornenburg heeft tijdens de lock-down niet stilgezeten en heeft inmiddels voorbereidingen gestart om binnenkort weer grote concerten op de agenda zetten.

Tijdens de corona periode zijn ook de muzieklessen ‘online’ doorgegaan, gelukkig zijn deze sinds kort weer op normale wijze opgestart. Opleidingen voor blaasinstrumenten en slagwerk zijn weer actief en kunnen weer wekelijks worden gevolgd.  Mocht je nu al interesse hebben in één van deze lessen dan is er momenteel weer plaats voor aanmeldingen.

Muziek is voor iedereen toegankelijk en momenteel hot! Door de overheid wordt muziek weer belangrijk gevonden in ieders persoonlijke ontwikkeling, zelfs Hare Majesteit Koningin Maxima schenkt hier veel landelijke aandacht aan met haar actie “Meer muziek in de Klas”

Ook is St.Caecilia nieuw muziekonderwijs en ledenwerving aan het ontwikkelen om iedereen die interesse heeft in muziek een kans te geven! De vereniging staat aan de vooravond van nieuwe muzikale mogelijkheden. Meer informatie hierover zal binnenkort worden verspreid.

Mocht je geïnteresseerd zijn in muziek en nadere hierover informatie willen ontvangen of al willen aanmelden voor opleiding blaasmuziek of slagwerk,  stuur dan een berichtje met je contactgegevens  naar mailadres:  secretaris@harmoniedoornenburg.nl

Er zal dan contact met je worden opgenomen voor vrijblijvende informatie.  

Jo van Deelen overleden

Afgelopen week ontvingen we het trieste bericht dat ons steunend lid Jo van Deelen is overleden.

Jo is ruim 72 jaar lid van onze vereniging geweest. Jarenlang speelde hij klarinet bij het orkest en maakte samen met zijn broer Arnold ook deel uit van blaaskapel de Notenplukkers.

Ook na zijn actieve periode als muzikant bleef hij als steunend lid nauw betrokken bij onze vereniging. We verliezen in Jo een muzikant in hart en nieren.

We wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden
Harmonie St. Caecilia
Doornenburg

Harmonie bestaat 105 jaar

Harmonie St. Caecilia uit Doornenburg viert vandaag haar 105-jarig bestaan. De vereniging werd in 1916 opgericht door Kapelaan Stephanus Walters. Kapelaan Walters was muzikaal, kwam uit een bemiddeld gezin en zorgde voor aanschaf van instrumenten waarvoor vanuit de Doornenburgse gemeenschap veel belangstelling bestond. Hiermee was het ontstaan van  harmonie St. Caecilia een feit.

Zowel harmonieorkest als slagwerkgroep hebben gedurende het bestaan van de vereniging vele successen geboekt. Vele kampioenschappen zijn er gevierd en de slagwerkgroep mag zich tot op heden nog wereldkampioen noemen. Daarnaast heeft de vereniging ook vele jaren en majorette-/twirlgroep gehad. De vereniging vervult een belangrijke rol in de leefbaarheid van Doornenburg via muzikale ondersteuning bij alle grote en kleine gebeurtenissen in het dorp.

Sinds 1996 heeft de vereniging de traditie om haar lustrum jubileums te vieren met groots opgezette concerten. Tijdens deze concerten wordt er samenwerking gezocht met muzikanten, solo zangers/zangeressen en koren om gezamenlijk in een decor van professioneel licht en geluid alle bezoekers een prachtige avond te bezorgen. Een organisatie waarin de vereniging zich steeds verder heeft gespecialiseerd en o.a. heeft geleid tot een onvergetelijk feestweekend tijdens haar 100-jarig bestaan 5 jaar geleden.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit lustrum opnieuw te vieren met een groots, muzikaal feest. Wel lopen er al initiatieven om iets gezamenlijks te organiseren. Meer info hierover volgt zodra dit mogelijk is.

Overzicht evenemententerrein tijdens 100-jarig jubileum in 2016

Century of Music – 5 jaar geleden

Vandaag precies 5 jaar geleden vierden wij ons 100-jarig bestaan met een feestweekend met tal van activiteiten. Hoogtepunt was het “Century of Music” concert met aansluitend feest op zaterdag 10 juli 2016. Wilt u dit concert nogmaals herbeleven? Hieronder kunt u een volledige registratie van deze avond terug bekijken.