Oud papier – Donderdag 22 oktober

Op donderdag 22 oktober zal in Doornenburg weer het oud papier worden opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Oud ijzer actie (helaas dit jaar niet…)

Al vele jaren bent u gewend dat wij begin oktober het oude ijzer bij u in Doornenburg komen ophalen, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van leuke activiteiten voor onze jeugdleden. Helaas zullen we dit jaar deze actie niet kunnen uitvoeren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die te maken hebben met de oud ijzer actie, dan kunt u hierover contact opnemen met onze actie coördinator Hans Barten.

Oud papier – Donderdag 24 september

Op donderdag 24 september zal in Doornenburg weer het oud papier worden opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Oud papier

Het blijft wat onwennig, maar a.s. donderdag is het weer zover en wordt het oud papier in Doornenburg opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie.

In augustus zal het oud papier ook nog worden opgehaald door Remondis, maar vanaf september hopen we weer zelf aan de slag te mogen gaan.

Donateursactie

Binnenkort zullen leden van harmonie St. Caecilia uit Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Oud papier

A.s. donderdag – 2 juli – wordt er weer oud papier opgehaald in Doornenburg. Iedereen in Doornenburg wordt verzocht om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en ervoor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

De gemeente heeft besloten de tijdelijke aanpassingen in het ophaalschema te verlengen tot 8 september a.s. Dit betekent dat in augustus en begin september het oud papier ook nog op een doordeweekse dag wordt opgehaald door medewerkers van Remondis. Exacte ophaaldata zullen tegen die tijd worden gecommuniceerd. Daarna hopen we dat weer kan worden overgegaan op het ophaalschema dat sinds mensenheugenis al bekend is. En dat de leden van de vereniging weer op iedere derde zaterdag van de maand aan de slag kunnen.

Oud papier!

Morgen is het weer zover. Eerste donderdag van de maand. En dat betekent in het nieuwe, voorlopig tijdelijke ophaalschema dat er in Doornenburg weer oud papier wordt opgehaald. Dit geldt in ieder geval nog voor morgen en voor volgende maand. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onbekend.

We verzoeken iedereen in Doornenburg om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en er voor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

Harmonie start weer met verjaardagactie

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een zakje die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze zakjes wordt dan op of vlak na de verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie.

Door het coronavirus hebben de leden van Harmonie St. Caecilia Doornenburg vanaf medio maart bij de jarigen de verjaardagzakjes niet opgehaald. Het was wenselijk om zo veel als mogelijk thuis te blijven en menselijk contact te vermijden om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vanaf 1 juni worden de genomen maatregelen versoepeld en komen de leden weer wekelijks bij de jarige lang om de jarige te feliciteren en de zakjes in ontvangst te nemen.

Bij de deelnemers, die jarig zijn geweest in de periode van 15 maart tot 31 mei, komen de leden van de harmonie in de week van 8 t/m 15 juni langs om de zakjes op te halen.

Bij het ophalen houden we zeker de 1,5 m afstand in acht. Het verzoek is dan om het zakje zo te overhandigen dat menselijk contact voorkomen wordt, door bijv. het zakje ergens neer of op te leggen of op de deur te plakken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Instrumentenfonds en Harmonie St. Caecilia

Nieuw ophaalschema oud papier voor komende maanden

Komende zaterdag wordt er nog geen oud papier opgehaald. In overleg met Remondis heeft de gemeente een aangepast ophaalschema hiervoor opgesteld. Voor Doornenburg houdt dit in dat het oud papier de komende drie maanden op de eerste donderdag van de maand wordt opgehaald.

Concreet zal het oud papier dus worden opgehaald op de eerstvolgende datums:

  • donderdag 7 mei
  • donderdag 4 juni
  • donderdag 2 juli

Wat het ophaalschema zal worden na die tijd, is op dit moment nog niet bekend.

I.v.m. de coronacrisis zal het ophalen van het oud papier niet gebeuren door vrijwilligers van de harmonie, maar werkt Remondis met haar eigen mensen. De opbrengst van het oud papier zal echter nog wel geheel ten goede komen aan onze vereniging.

Wij hopen dus zeer dat u uw oud papier nog even wilt bewaren en op 7 mei a.s. massaal aan de straat wilt zetten, zodat wij als vereniging weer worden geholpen bij het vergaren van de zeer noodzakelijke, financiële middelen.

Morgen GEEN oud papier

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is de gemeente helaas genoodzaakt om de inzameling van het oud papier aan te passen. Afvalverwerker SUEZ zal vanaf vandaag 17 maart tot in ieder geval 6 april 2020 geen papierinzameling met vrijwilligers meer uitvoeren. De aanleiding hiervoor is de focus die SUEZ wil leggen op de vitale inzameling van huis aan huis stromen en hun beperkte capaciteit op chauffeurs en beladers.

Voor Doornenburg betekent dit dat wij aanstaande zaterdag dus helaas NIET langs komen voor het ophalen van het oud papier. Wij willen u vragen het oud papier in de schuur te laten staan en zullen dit dan op een later tijdstip op komen halen. Wanneer dit precies zal zijn, zal tijdig kenbaar worden gemaakt.

Wij danken iedereen voor het begrip en medewerking.