Donateursactie

Binnenkort zullen leden van harmonie St. Caecilia uit Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Oud papier

A.s. donderdag – 2 juli – wordt er weer oud papier opgehaald in Doornenburg. Iedereen in Doornenburg wordt verzocht om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en ervoor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

De gemeente heeft besloten de tijdelijke aanpassingen in het ophaalschema te verlengen tot 8 september a.s. Dit betekent dat in augustus en begin september het oud papier ook nog op een doordeweekse dag wordt opgehaald door medewerkers van Remondis. Exacte ophaaldata zullen tegen die tijd worden gecommuniceerd. Daarna hopen we dat weer kan worden overgegaan op het ophaalschema dat sinds mensenheugenis al bekend is. En dat de leden van de vereniging weer op iedere derde zaterdag van de maand aan de slag kunnen.

Oud papier!

Morgen is het weer zover. Eerste donderdag van de maand. En dat betekent in het nieuwe, voorlopig tijdelijke ophaalschema dat er in Doornenburg weer oud papier wordt opgehaald. Dit geldt in ieder geval nog voor morgen en voor volgende maand. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onbekend.

We verzoeken iedereen in Doornenburg om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en er voor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

Harmonie start weer met verjaardagactie

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een zakje die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze zakjes wordt dan op of vlak na de verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie.

Door het coronavirus hebben de leden van Harmonie St. Caecilia Doornenburg vanaf medio maart bij de jarigen de verjaardagzakjes niet opgehaald. Het was wenselijk om zo veel als mogelijk thuis te blijven en menselijk contact te vermijden om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vanaf 1 juni worden de genomen maatregelen versoepeld en komen de leden weer wekelijks bij de jarige lang om de jarige te feliciteren en de zakjes in ontvangst te nemen.

Bij de deelnemers, die jarig zijn geweest in de periode van 15 maart tot 31 mei, komen de leden van de harmonie in de week van 8 t/m 15 juni langs om de zakjes op te halen.

Bij het ophalen houden we zeker de 1,5 m afstand in acht. Het verzoek is dan om het zakje zo te overhandigen dat menselijk contact voorkomen wordt, door bijv. het zakje ergens neer of op te leggen of op de deur te plakken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Instrumentenfonds en Harmonie St. Caecilia

Nieuw ophaalschema oud papier voor komende maanden

Komende zaterdag wordt er nog geen oud papier opgehaald. In overleg met Remondis heeft de gemeente een aangepast ophaalschema hiervoor opgesteld. Voor Doornenburg houdt dit in dat het oud papier de komende drie maanden op de eerste donderdag van de maand wordt opgehaald.

Concreet zal het oud papier dus worden opgehaald op de eerstvolgende datums:

  • donderdag 7 mei
  • donderdag 4 juni
  • donderdag 2 juli

Wat het ophaalschema zal worden na die tijd, is op dit moment nog niet bekend.

I.v.m. de coronacrisis zal het ophalen van het oud papier niet gebeuren door vrijwilligers van de harmonie, maar werkt Remondis met haar eigen mensen. De opbrengst van het oud papier zal echter nog wel geheel ten goede komen aan onze vereniging.

Wij hopen dus zeer dat u uw oud papier nog even wilt bewaren en op 7 mei a.s. massaal aan de straat wilt zetten, zodat wij als vereniging weer worden geholpen bij het vergaren van de zeer noodzakelijke, financiële middelen.

Morgen GEEN oud papier

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is de gemeente helaas genoodzaakt om de inzameling van het oud papier aan te passen. Afvalverwerker SUEZ zal vanaf vandaag 17 maart tot in ieder geval 6 april 2020 geen papierinzameling met vrijwilligers meer uitvoeren. De aanleiding hiervoor is de focus die SUEZ wil leggen op de vitale inzameling van huis aan huis stromen en hun beperkte capaciteit op chauffeurs en beladers.

Voor Doornenburg betekent dit dat wij aanstaande zaterdag dus helaas NIET langs komen voor het ophalen van het oud papier. Wij willen u vragen het oud papier in de schuur te laten staan en zullen dit dan op een later tijdstip op komen halen. Wanneer dit precies zal zijn, zal tijdig kenbaar worden gemaakt.

Wij danken iedereen voor het begrip en medewerking.

Kapelaan Walters Trofee voor Bert van Deelen

In de propvolle zaal van het Ontmoetingscentrum won trompettist Bert van Deelen de Kapelaan Walters Trofee, die dit jaar voor de tiende maal door de Doornenburgse harmonie St. Caecilia werd uitgereikt.

“Hij zoekt samenwerking en vormt naast anderen een solide basis voor de vele activiteiten die de harmonie onderneemt, zoals bijvoorbeeld de succesvolle concerten. Daarvoor zijn wij hem als vereniging heel veel dank verschuldigd”, aldus voorzitter Marcel Knuiman namens de benoemingscommissie die jaarlijks iemand nomineert die zich op bijzonder wijze inzet voor de vereniging.

St. Caecilia floreert op vele fronten en dat was te merken tijdens de sfeervolle en zeer drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst. De vereniging huldigt traditioneel kort na nieuwjaar haar jubilarissen. Ditmaal werden Jo van Deelen (70 jaar lid), Harrie Spaan (60 jaar lid), Henk Janssen (50 jaar lid) en Laurien Timmermans (12,5 jaar lid) onderscheiden met het insigne van de Nederlandse Muziekbond. Namens de Doornenburgse bevolking bood Bud Joosten (Instrumentenfonds) een cheque van 3000 euro aan de actieve vereniging en had veel waardering voor de moderne werkwijze waardoor de vereniging binnen het dorp zeer populair is.

Tijdens het officiële deel werd het publiek muzikaal verwend met de Rolling Stones (slagwerkers met zang door Sem van der Hijden) en door het orkest met Golden Earring en Toto. Met een verrassende vertolking van de Radetsky Mars namen de slagwerkers op originele klanken van ‘Wiener Philhamoniker’ de uitbundige zaal mee naar een passend slotstuk!

Nieuwjaarsbijeenkomst: Wie wint tiende Kapelaan Walters Trofee?

Op zaterdagavond 4 januari houdt harmonie St. Caecilia haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het plaatselijke Ontmoetingscentrum.

Tijdens een kort muzikaal programma zullen de slagwerkgroep met jeugdgroep en harmonieorkest terugblikken op het succesvolle afgelopen jaar. Ook zal St. Caecilia haar jubilarissen huldigen en kijkt voorzitter Marcel Knuiman alvast vooruit naar het nieuwe jaar 2020.

In het kasteeldorp wordt jaarlijks nieuwsgierig uitgekeken naar bekendmaking van de Kapelaan Walters Trofee. Deze prijs is genoemd naar de oprichter van St. Caecilia en zal voor tiende maal worden uitgereikt aan de persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor de vereniging. Voor de commissie die dit beoordeelt zal het ook ditmaal geen eenvoudige keuze worden. De afgelopen jaren is de vereniging actief met evenementen waarvoor veel leden zich op diverse manieren zeer intensief hebben ingezet. De vraag is dus wie na Arnold van der Sant (winnaar 2019) deze bijzondere benoeming in ontvangst mag komen nemen.

Na het officiële deel dat ongeveer een uur zal duren, is er voor belangstellenden gelegenheid de jubilarissen en winnaar van de Kapelaan Walters Trofee te feliciteren en samen feestelijk te toosten op het nieuwe jaar. De toegang is gratis en iedereen is van harte uitgenodigd om 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.

Fijne feestdagen

We kijken met veel plezier terug op een prachtig jaar met muzikale ondersteuning aan de verschillende evenementen in Doornenburg, deelnames aan schuttersconcoursen samen met Schutterij Gijsbrecht van Aemstel, mooie resultaten van de slagwerkgroep tijdens het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap en het topconcours in Etten-Leur. En we kijken terug op twee geweldige muzikale avonden van Scary Symphony.

Ook komend jaar zullen wij weer ons best doen om op muzikale wijze een bijdrage te leveren aan het mooie leven en wonen in Doornenburg.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een gezond, gelukkig en muzikaal 2020. 🎅🎄🎇

We nodigen u ook van harte uit om op zaterdag 4 januari samen met ons te proosten op het nieuwe jaar tijdens onze nieuwjaarsreceptie in het Ontmoetingscentrum. Deze receptie start om 19:00 uur.

(En mocht u voor 2020 nog goede muzikale voornemens hebben, dan bent u bij ons van harte welkom. 😉)

Rob Leenders Schilderwerken steunt Scary Symphony

De organisatie van Scary Symphony brengt naast veel organisatorische inspanning ook grote financiële consequenties met zich mee. Het organiseren van een dergelijk groot evenement kan niet zonder steun van ondernemers uit Doornenburg en omstreken. Eén van deze ondernemers die de harmonie een warm hart toedraagt is Rob Leenders.

Ruim 30 jaar geleden zette Rob zijn eerste stappen in het de schilderswereld. Hij maakte kennis met het vak en zijn liefde voor schilderen is nooit afgenomen. Als schildersleerling begon hij met spullen sjouwen en schuren. Stapje voor stapje mocht hij steeds meer schildersactiviteiten ontplooien. Zijn jarenlange ervaring en opgedane kennis gebruikt hij nu dagelijks voor zijn eigen bedrijf Rob Leenders Schilderwerken.

Bent u op zoek naar een schilder die alleen voor het allerbeste resultaat gaat? Samen met zijn team gaat hij dagelijks met liefde voor het vak en oog voor detail aan de slag. Een schildersbedrijf dat uw wensen perfect vertaalt in het gewenste eindresultaat. Schakel daarom Rob Leenders Schilderwerken in!