Opname Openingsmis

Hieronder is een compilatie te zien van de openingsmis die afgelopen zondag heeft plaatsgevonden.

Grote dank aan Harry Schaars voor deze prachtige opnames en montage.

Jubileumreceptie met presentatie uniformen

Op 10 januari a.s. geeft harmonie St. Caecilia Doornenburg een jubileumreceptie ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan. De jubileumreceptie begint om 14.00 uur en vindt plaats in de St. Martinus kerk te Doornenburg.

Tijdens de receptie zullen diverse sprekers, waaronder burgemeester Schuurmans, stilstaan bij de 100e verjaardag van de harmonie. Daarnaast worden een aantal jubilarissen gehuldigd en wordt de felbegeerde Kapelaan Walters trofee, vernoemd naar de oprichter van de harmonie, uitgereikt aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de harmonie.

Een historisch moment tijdens de receptie is de presentatie van het nieuwe verenigingsuniform, het derde uniform sinds de oprichting van de vereniging in 1916. Al in 2007 is de harmonie gestart met de voorbereidingen om aanschaf van nieuwe uniformen in het jubileumjaar 2016 te realiseren. De afgelopen twee jaar is er samen met modeontwerper Sjaak Hullekes intensief gewerkt aan de vormgeving van een uniek uniform. Voorafgaand aan de presentatie van het nieuwe uniform wordt stilgestaan bij iedereen die heeft bijgedragen aan het financieel mogelijk maken van deze aanschaf.

Tijdens en na afloop van de receptie is er gelegenheid om de expositie “100 jaar harmonie” te bezoeken. Deze expositie vertelt het verhaal van 100 jaar harmonie St. Caecilia Doornenburg, weergegeven door foto’s, video’s en geluid.

Jubileumboekje

Afgelopen weekend is door heel Doornenburg ons jubileumboekje rondgebracht. In dit boekje wordt stilgestaan bij 100 jaar harmonie St. Caecilia. Verschillende mensen komen aan het woord, een uitgebreid historisch overzicht en er wordt stilgestaan bij de eerste activiteiten van ons jubileumjaar.

Via de onderstaande link kan ook een digitale versie van dit boekje worden gedownload.
Downloaden jubileumboekje

Het jubileumboekje is mogelijk gemaakt door Drukwerk ABC.

logo_drukwerkabc

Schutterij Gijsbrecht van Aemstel schenkt tambour-maître uniform.

Harmonie St Caecilia Doornenburg is blij verrast met de toezegging van schutterij Gijsbrecht van Aemstel dat zij de kosten voor aanschaf van het tambour-maître uniform voor haar rekening neemt. Dit uniform maakt deel uit van de nieuwe uniformen die harmonie heeft aangeschaft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 2016. De presentatie van deze nieuwe uniformen zal plaatsvinden tijdens de jubileumreceptie welke plaatsvindt op 10 januari as vanaf 14.00 in de St. Martinuskerk in Doornenburg.

Deze gift onderstreept de uitstekende relatie die harmonie en schutterij al jarenlang onderhouden binnen Doornenburg. Bij een groot aantal evenementen binnen en buiten de dorpsgrenzen trekken deze toonaangevende en beeldbepalende verenigingen gezamenlijk op. De 4 dagen kermis in het 3e weekend van september vormt hierbij jaarlijks een van de hoogtepunten.

Tevens is er sprake van kruisbestuiving tussen beide verenigingen. Zo maakt een van de leden van de harmonie (tambour-maître !!) deel uit van het bestuur van de schutterij. Daarentegen zal de kapitein van de schutterij optreden als ceremoniemeester tijdens de jubileumreceptie op 10 januari a.s. Dit illustreert de nauwe banden tussen beide verenigingen.

De harmonie is Schutterij Gijsbrecht van Aemstel zeer erkentelijk voor deze gulle gift, een nieuw uniform dat met trots gedragen zal worden door Ben Balk, onze tambour-maître.

Opening jubileumjaar

De opening van ons jubileumjaar vindt plaats op zondag 3 januari 2016. Om 10:00 uur wordt deze dag gestart met een viering in de kerk waarin – onder leiding van pastor Ineke van Cuijk – wordt stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van de vereniging. Tevens worden alle overleden leden van de harmonie tijdens de dienst herdacht. Het harmonieorkest verzorgt tijdens de viering de muzikale ondersteuning.

Aansluitend aan deze viering wordt er een expositie geopend in het achterste gedeelte van de kerk. Deze expositie vertelt het verhaal van 100 jaar harmonie St. Caecilia uitgedrukt in foto’s, video’s en geluid. Tevens zullen allerlei unieke memorabilia uit veelal persoonlijke collecties worden tentoongesteld.

In combinatie met de opening van de expositie vindt er een reünie plaats waarvoor alle (oud-)leden van de harmonie – orkestleden, slagwerkers en majoretten – van harte zijn uitgenodigd. Onder het genot van een drankje kan er worden bijgepraat en kunnen herinneringen worden opgehaald.

Harmonie repeteert voor opening jubileumjaar

Op zondag 3 januari zal harmonie St. Caecilia op geheel eigen en mooie wijze haar jubileumjaar openen. Het jaar waarin de vereniging haar 100-jarig jubileum viert.

Er wordt nu nog hard gerepeteerd door het orkest op de muziek, die zal worden gespeeld tijdens de openingsmis in de St. Martinuskerk in Doornenburg. In de mis – die wordt voorgegaan door pastor Ineke van Cuijk – zal worden stilgestaan bij de jubilerende harmonie en zullen tevens alle overleden leden van de vereniging worden herdacht. Het thema voor deze mis is “Verleden / Heden / Toekomst”.

Het harmonieorkest zal de mis op moderne wijze muzikaal ondersteunen. Arrangeur en dirigent Emile Stoffels heeft speciaal voor deze gelegenheid muziekstukken gearrangeerd van onder andere Leonard Cohen, Armin van Buuren en Beyoncé. Ook de slagwerkgroep en het jeugdorkest van de vereniging zullen acte de présence geven.

De opening van het jubileumjaar zal o.a. worden bijgewoond door een groot aantal oud-leden van de vereniging die aansluitend herinneringen kunnen ophalen tijdens de reünie, die in het achterste gedeelte van de kerk wordt gehouden. Tevens de plaats waar de expositie over 100 jaar harmonie Doornenburg te bezichtigen is.

IMG_20151215_212354

IMG_20151215_212407

IMG_20151215_212435

IMG_20151215_212442

IMG_20151215_212448

Reünie en expositie 100 jaar harmonie

Op zondag 3 januari vindt de opening plaats van het jubileumjaar van onze vereniging. Om 10:00 uur begint deze dag met een dienst in de St. Martinuskerk. De harmonie zal deze dienst muzikaal begeleiden en heeft hiervoor een modern, prachtig repertoire voor uitgekozen.

Aansluitend aan de mis zal beschermheer Leonard van Nispen – zoon van de oud burgemeester van de gemeente Bemmel – een expositie openen die in het teken staat van 100 jaar harmonie. Foto’s, video’s en vele memorabilia zullen tijdens deze expositie te bekijken zijn. De expositie vindt plaats in het achterste gedeelte van de kerk en zal gedurende de gehele maand januari in het weekend te bezoeken zijn.

De expositie zal tijdens de openingsdag van het jubileumjaar ook bron zijn van vele herinneringen die zullen worden opgehaald door (oud-)leden die dan aanwezig zullen zijn. Tijdens deze dag wordt namelijk ook een reünie gehouden waarvoor alle leden en oud-leden van de vereniging van harte zijn uitgenodigd. Veel oud-leden hebben zich inmiddels hiervoor opgegeven. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan is die mogelijkheid nog steeds door een e-mail te sturen naar secretaris@harmoniedoornenburg.nl.

2006-Twirlsters