In Memoriam: Stef Hendriks

StefHendriksAfgelopen zaterdag, 18 juni j.l., is toch nog onverwacht op 85 jarige leeftijd overleden ons erelid Stef Hendriks.

Met het overlijden van Stef verliest harmonie St. Caecilia Doornenburg een van haar boegbeelden. Sinds 1949 was Stef lid van de harmonie en hoewel Stef nooit een bestuursfunctie heeft vervuld heeft hij toch een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de harmonie tot haar huidige status.

Ruim 20 jaar lang heeft hij een leidende rol gespeeld bij het begeleiden en verzorgen van opleiding van leerlingen van koperinstrumenten. Een taak die hij zeer serieus nam. Veel van de huidige generatie koperblazers heeft onder de leiding van Stef succesvol deelgenomen aan de muziekexamens. Iedere leerling herinnert zich zijn karakteristieke stijl: sigaret in de ene hand en in de andere hand een potlood waarmee op de lessenaar tikkend de maat werd aangegeven.

In 1968 heeft Stef de Egerländerkapel “de Notenplukkers” opgericht. Ruim 40 jaar heeft hij organisatorisch en muzikaal leiding gegeven aan deze kapel. Een rol waar hij ziel en zaligheid aan gaf.

Daarnaast was hij altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten aan het bestuur o.a. bij concoursen en concerten en als actief lid van de muziekcommissie.

Zijn inspanningen en verdienste voor de harmonie bleven niet onopgemerkt wat resulteerde in een Koninklijke onderscheiding in 2008. Tijdens de ledenvergadering in september 2011 heeft het bestuur Stef voorgedragen voor het erelidmaatschap, een voorstel dat unaniem door de leden werd gesteund. Op kermiszondag van dat jaar werd Stef op het grasveld bij de kerk verrast met zijn benoeming tot erelid.

Nadat Stef in 2008 met ernstige gezondheidsklachten te maken kreeg moest hij een stapje terug doen en het actief beoefenen van muziek moest hij noodgedwongen op een laag pitje zetten. Desondanks bleef hij betrokken bij de ontwikkelingen van de harmonie. Zo bleef Stef steevast adviseur voor de muziekcommissie bij de keuze voor een nieuwe wals.

9 Juli, de datum waarop het Proms concert “A Century of Music” zal plaatsvinden, stond al in grote letters op de kalender, helaas zal hij dit niet meer mogen maken.

Tijdens de afscheidsdienst op vrijdag 25 juni zal de harmonie op gepast wijze afscheid nemen van Stef.

Wij wensen Riet, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte met dit verlies.

Stef….. bedankt voor alles, rust zacht.

Erelid Stef Hendriks overleden

Op zaterdag 18 juni ontvingen wij het trieste bericht dat op 85 jarige leeftijd is overleden ons erelid:

Stef Hendriks

De heer Stef Hendriks was 67 jaar lid van harmonie St. Caecilia Doornenburg. Met het overlijden van Stef verliest de harmonie een bevlogen lid dat zich op velerlei wijzen verdienstelijk heeft gemaakt . Zo heeft hij ruim 2 decennia lang de opleiding voor de kopersectie gecoördineerd. Daarnaast was hij oprichter en muzikaal leider van de Egerländerkapel “de Notenplukkers”, een taak die hij meer dan 40 jaar met hart en ziel heeft vervuld. Voor zijn inbreng heeft hij in 2008 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. In 2011 is Stef benoemd tot erelid van de harmonie.

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren verhinderde dat hij actief muziek kon beoefenen bleef hij betrokken bij de ontwikkelingen binnen de harmonie.

Wij wensen zijn vrouw Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden van harmonie St. Caecilia Doornenburg

Koffieconcert in de Slangenburgstraat

Buurtvereniging De Slangenburg vierde afgelopen zondag haar 40-jarig bestaan. De harmonie had de eer om het feest die dag te mogen openen met een koffieconcert. Harmonieorkest en slagwerkgroep voerden samen een afwisselend programma op van ongeveer een uur. De buurtvereniging had gezorgd voor koffie met taart, zodat na afloop van het concert nog even gezellig kon worden bijgepraat.

IMG-20160613-WA0000

IMG-20160613-WA0001

Voorbereidingen voor “A Century of Music” in volle gang

Zowel organisatorisch als muzikaal is de harmonie enorm hard bezig met de voorbereidingen voor “A Century of Music”. Niets wordt aan het toeval overgelaten om van dit galaconcert – dat plaatsvindt op 9 juli tijdens het feestweekend van de vereniging – een groot succes te maken.

Om het concert muzikaal tot in de puntjes tot zijn recht te laten komen wordt er extra veel energie gestoken in de muzikale voorbereiding. Zo vinden er wekelijks gezamenlijke repetities plaats met harmonieorkest, slagwerkgroep, bandleden, koren en solisten. Op zondag 29 mei jl. heeft het harmonie orkest een repetitiedag gehad, waarbij het gehele repertoire uitgebreid is doorgenomen.

Afgelopen dinsdag heeft het harmonieorkest bezoek gehad van dirigent Jan Nellestijn – een dirigent met een grote staat van dienst. Begonnen als trompettist bij de Johan Willem Friso Kapel, afgestudeerd aan het Arnhems Conservatorium en lange tijd chef-dirigent geweest van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Tegenwoordig schrijft Nellestijn veel arrangementen en transcripties en is hij een veelgevraagd jurylid bij concertfestivals, e.d. Tijdens de repetitie van afgelopen dinsdag zijn verschillende muzieknummers behandeld en heeft Nellestijn veel aanwijzingen en belangrijke tips gegeven om de nummers nog beter tot hun recht te laten komen.

Ondertussen is de voorverkoop van het concert volop bezig. Op de verschillende voorverkooppunten – Spar Witjes plus Ontmoetingscentrum in Doornenburg en Bruna in Gendt – zijn kaarten voor het concert nog verkrijgbaar. Tijdens het concert zullen er een groot aantal zitplaatsen beschikbaar zijn. Het totaal aantal zitplaatsen is echter wel aan een maximum gebonden. Bezoekers die een entreekaart kopen in de voorverkoop zullen in ieder geval verzekerd zijn van een zitplaats. Bezoekers die een zitplaats op prijs stellen wordt daarom geadviseerd de entreekaarten dan ook in de voorverkoop aan te schaffen.

dirigent_jan_nellestijn

NIX18 Party startsein feestweekend

Bij het samenstellen van het programma voor het feestweekend is een speciale plaats ingeruimd voor de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar (ouder mag natuurlijk ook). Onder het motto “beter goed gejat dan slecht bedacht” is gekozen voor een NIX18 Party, een alcoholvrije feestavond voor de jeugd. Een succesformule waar de jeugd in de omringende dorpen en steden warm voor loopt. Hopelijk krijgt dit navolging in Doornenburg op vrijdagavond 8 juli, de start van het muzikale feestweekend.

De organisatie is er in geslaagd de in de regio “wereldberoemde” DJ Deprado te contracteren om deze feestavond muzikaal in te kleuren. DJ Deprado, de artiesten naam van Sjoerd van Moerkerk, is al sinds 2012 actief en heeft veel ervaring om deze leeftijdsgroep van feestvierders muzikaal te vermaken. Justin Bieber, het “foute kwartiertje”, Nederlandstalige meezingers, verzoeknummers, alles komt voorbij. Dit alles zal worden ondersteund door een spectaculaire lichtshow die deze avond een extra dimensie zal geven.

We rekenen op mooi weer want deze avond speelt zich af op het grasveld bij de speeltuin dat voor dit weekend wordt omgebouwd tot een groots evenementen terrein.

“The place to be” voor de jeugd uit Doornenburg en omstreken op 8 juli is dus het grasveld bij de speeltuin voor de NIX18 Party. De party begint om 20.00 uur en de toegang is GRATIS.

NIX18_party_met_DJ_Deprado

SPAR spekt de clubkas

Op dit moment loopt bij Spar Witjes de actie “SPAR spekt de clubkas”. Deze actie is speciaal opgezet om de verenigingen in de buurt te steunen. Spar Witjes geeft de verenigingen op deze manier graag de kans om een mooi geldbedrag te winnen.

De komende weken staat er in de winkel een display met meerdere buizen. Elke deelnemende vereniging heeft haar eigen buis. Bij besteding van 15 euro aan boodschappen krijgt de klant een muntje die in de buis van haar favoriete vereniging kan worden gestopt.

Aan het einde van de actie wordt op basis van de verhouding van muntjes een geldbedrag verdeeld en uitgekeerd aan de vereniging. De harmonie stelt deze geste van Spar Witjes zeer op prijs en beveelt deze actie van harte bij u aan.

sparspektdeclubkas

Voorverkoop “A Century of Music” is gestart

Het 100-jarig jubileum van de vereniging zal in het weekend van 8, 9 en 10 juli op grootse wijze worden gevierd met een muzikaal feestweekend. Drie dagen lang feest waarbij de muziek centraal staat. Op de zaterdagavond zal voor de vijfde keer in het bestaan van de vereniging een spectaculair concert worden gegeven in de stijl van de Night of the Proms onder de naam: “A Century Of Music”.

Op het grasveld van de Speeltuinvereniging zal er een festivalterrein worden ingericht met een groot podium. Dankzij de medewerking van Rent-All Europe uit Huissen zal het podium worden voorzien van professioneel licht en geluid.

Om de kwaliteit van orkest, koren en solisten maximaal tot hun recht te laten komen heeft Emile Stoffels, dirigent van het harmonieorkest, een groot aantal prachtige arrangementen gemaakt van de meest uiteenlopende songs. Ook de slagwerkgroep, o.l.v. Casper Traa, heeft een speciaal hiervoor geschreven nummer, waarin alle mogelijkheden van de slagwerkers aan bod komen.

De zang wordt tijdens deze jubileumuitvoering van het Promsconcert verzorgd door zangkoren De Burchtsanghers en Popkoor2000. Tevens zullen optredens worden verzorgt door meerdere geweldige solisten, DJ Deprado en dansgroep 2TheMax. Na afloop van het concert zal er een afterparty plaatsvinden onder leiding van DJ Deprado

De voorverkoop voor dit concert is inmiddels gestart. Entreekaarten hiervoor kunnen worden gekocht bij Spar Witjes en het Ontmoetingcentrum in Doornenburg en bij Bruna in Gendt. De entreeprijs bedraagt EUR 7,50 voor personen ouder dan twaalf jaar en EUR 2,50 voor kinderen t/m twaalf jaar.

EntreekaartenCenturyOfMusic

Donateursactie

Komende weken zullen leden van de harmonie bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Donateursactie

Feest op “de Doornick”

Afgelopen woensdag was het feest op Basisschool “de Doornick” in Doornenburg vanwege het 100-jarig bestaan van de harmonie. Na een feestelijke opening zijn de groepen aan de slag gegaan met muziek en het maken van kunstwerken. Aan het eind van de ochtend werd dit feestelijk afgesloten met een muzikaal optreden van alle groepen gezamenlijk waarbij ook de kunstwerken werden getoond. Dit werd ondersteund door leden van de Harmonie.

Iedereen was enthousiast over deze feestelijke ochtend die op 10 juli tijdens het Doornenburgs Festijn nog een vervolg krijgt.

foto1foto2foto3foto4foto5