Donatie van Hart4Doornenburg

logo-hart4doornenburgZaterdagavond 28 november vond in een informele sfeer in het Schuttersgebouw de oprichting plaats van vereniging Hart4Doornenburg. Deze vereniging probeert door middel van werven van leden geld te genereren waarmee Doornenburgse verenigingen en groeperingen worden ondersteund bij bijzondere uitgaves of investeringen.

Aanleiding voor de initiatiefnemers was een fonds te ontwikkelen om de harmonie te ondersteunen bij de aanschaf van nieuwe uniformen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de harmonie in 2016. Met de oprichting van de vereniging Hart4Doornenburg krijgt het idee echter een meer permanent en gemeenschapsbreed karakter. Alle verenigingen in Doornenburg kunnen, mits goed onderbouwd, een beroep doen op een financiële bijdrage van deze vereniging.

“Inmiddels hebben zich al ruim 50 leden aangemeld bij de nieuwe vereniging en de aanmeldingen komen nog steeds binnen.”, aldus Erik Feijen mede initiatiefnemer van Hart4Doornenburg. Aangezien harmonie St. Caecilia Doornenburg genomineerd was voor de inleg van de leden in 2015 was zij uitgenodigd op te treden als gastheer tijdens de oprichtingsavond. De harmonie gaf hier o.a. invulling aan door de aanwezigen te ontvangen met een kopje koffie, hapjes uit te serveren en via een aantal muzikale optredens.

Dat de Doornenburgers de harmonie een warm hart toedragen werd ook op deze avond opnieuw bevestigd. De leden besloten tijdens de oprichtingsavond met overgrote meerderheid dat de inleg van de leden in 2015 volledig zal worden besteed aan aanschaf van uniformen voor de harmonie. Het exacte bedrag dat de harmonie zal ontvangen is nog niet bekend omdat de inschrijving van de leden nog loopt. Gezien het huidige ledenaantal zal de bijdrage substantieel zijn. Hiermee komt de financiële doelstelling met betrekking tot het werven van fondsen voor aanschaf van de uniformen binnen handbereik.

Harmonie St. Caecilia Doornenburg wil bestuur en leden van Hart4Doornenburg heel hartelijk bedanken voor het genomen initiatief en de donatie. Wij, harmonie St. Caecilia, hopen dat het ledental van deze nieuwe vereniging Hart4Doornenburg verder zal groeien en ook andere verenigingen uit ons kasteeldorp in de komende jaren een beroep kunnen doen op de fondsen van Hart4Doornenburg.

Play-In op 2e Paasdag

Vanwege het 100-jarig jubileum organiseert Harmonie St. Caecilia uit Doornenburg een Play-In. Deze Play-In zal op 28 maart 2016 – 2e paasdag – plaatsvinden in het Schuttersgebouw en het Ontmoetingscentrum in Doornenburg..

Het programma zal eind van de ochtend beginnen en het afsluitende concert zal eind van de middag afgelopen zijn. Exacte tijden zullen later nog bekend worden gemaakt. Het afsluitende concert wordt gehouden in het Schuttersgebouw.

De Play-In wordt georganiseerd voor alle muzikanten die een blaasinstrument of slagwerk bespelen. Het is hierbij niet verplicht om lid te zijn van een vereniging om deel te nemen. Wel is het noodzakelijk dat je de beschikking hebt over een (blaas)instrument en enige ervaring hebt.

Het evenement is gericht op de wat jongere muzikanten, maar er is geen leeftijdsgrens. Voel je je nog jong van geest? Schrijf je dan vooral in!

Banner Play-In

Muntjes

Komend jaar zal er bij alle activiteiten van de harmonie worden gewerkt met speciaal hiervoor vervaardigde consumptiemunten. De eerste lichting hiervan is inmiddels binnen en zal a.s. zaterdag voor het eerst worden ingezet tijdens de oprichtingsavond van de nieuwe stichting Hart4Doornenburg.

muntjes

1e prijs met onderscheiding voor slagwerkers St.Caecilia!

Het is gelukt! Tijdens landelijke podiumwedstrijden in Geleen op zondag 22 november jl. heeft de slagwerkgroep zichzelf een goede dienst bewezen door met 90,83 punten een eerste prijs met lof van de jury binnen te halen.  Deze topprestatie kan worden bijgeschreven aan de toch al imposante successen in de historie van Doornenburgs muzikale trots. Met dit resultaat is de groep o.l.v. Casper Traa wederom gekwalificeerd om deel te nemen aan het NK te Assen.

Slagwerkgroep naar podiumconcours Geleen

De slagwerkgroep van St.Caecilia zal op zondag 22 november a.s. deelnemen aan het landelijk KNMO podiumconcours in Geleen. De 27 slagwerkers staan onder muzikale leiding van dirigent Casper Traa en zullen 4 concertwerken gaan uitvoeren. Het optreden van de Doornenburgers staat gepland om 17.15 uur in Zalencentrum Hanenhof Geleen.

Voor programma concours zie:  20151122-Podium-concours-Programma.

Informatie over optreden slagwerkgroep ‘St.Caecilia’: Toelichting Landscapes 2015 (Geleen)

Reünie

De opening van ons jubileumjaar vindt plaats op zondag 3 januari. Om 10:00 uur wordt deze dag gestart met een viering in de plaatselijke kerk waarin het wordt stilgestaan bij het jubileum van de vereniging en tevens alle overleden leden van de harmonie worden herdacht. Aansluitend aan deze viering wordt er een expositie geopend in het achterste gedeelte van de kerk en vindt er een reünie plaats waarvoor alle (oud-)leden van de harmonie – orkestleden, slagwerkers en majoretten – van harte zijn uitgenodigd.

harmonie

Veel oud-leden zijn inmiddels voor deze reünie benaderd via een persoonlijke uitnodiging. Tijdens de voorbereiding van deze reünie is echter geconstateerd dat niet alle oud-leden meer direct te bereiken zijn, bijv. door het ontbreken van correcte adresgegevens.

Graag wil de harmonie alle oud-leden ook via dit bericht van harte uitnodigen voor de reünie op 3 januari a.s. Alle oud-leden die zich van tevoren hebben aangemeld zullen tijdens de reünie worden voorzien van een broodje en koffie/thee. Aanmelden kan via een e-mail naar secretaris@harmoniedoornenburg.nl.

harmonie2

Slagwerkers op goede weg met topresultaat tijdens festival

De voorbereiding op het landelijke concours eind november loopt voortvarend. Tijdens het Sla je Slag Festival in Twello behaalde de groep liefst 90 punten! Een geslaagde test voor de slagwerkers die tot in detail ook deskundig advies van de vakjury meekregen. Met het optreden en beoordeling waren zowel spelers als dirigent na afloop tevreden: “We zitten op de goede weg en weten dat er nog momenten verbeterd kunnen worden, daar hebben we nu nog een aantal weken voor”.

Op zondag 22 november neemt de slagwerkgroep onder leiding van Casper Traa deel aan het landelijk podiumconcours in Geleen.

IMG-20151011-WA0004

Nieuw logo

In 2016 viert harmonie St. Caecilia uit Doornenburg haar 100-jarig bestaan. Met dit jubileum in het vooruitzicht heeft de vereniging gemeend deze mijlpaal ook te gebruiken om het bestaande logo van de vereniging op te frissen en een nieuwe moderne look te geven. Op basis van dit uitgangspunt is er contact gezocht met grafisch ontwerper Jan Haandrikman.

“Ik ben gaan werken met de uitgangspunten die vanuit de harmonie aan mij zijn voorgedragen. Rustig, abstract, eigentijds en universeel toepasbaar waren van belang voor een nieuw logo”, vertelt Haandrikman. “Op basis hiervan heb ik een viertal verschillende ontwerpen voorgelegd waaruit het bestuur de samenvoeging van de letters H en D heeft gekozen om die verder uit te werken tot het definitieve logo.”

Voorzitter Rob van de Sant is zeer content met het eindresultaat. “Jan heeft ons gedurende het proces veel alternatieven geboden en bij ieder alternatief een achtergrondverhaal hierover verteld. Tevens heeft hij de voor- en nadelen van ieder ontwerp en aanpassingen hierop aangegeven. Hij heeft ons ook de ruimte geboden zelf wijzigingen en opties in te brengen. Het eindresultaat is een prachtig nieuw verenigingslogo.”

Nieuwe logo:
logo_nieuw

Oude logo:
logo_oud

Slagwerkgroep naar Sla je Slag Festival

De slagwerkers van St.Caecilia nemen zaterdag 10 oktober a.s. deel aan de wedstrijd om de ‘Sla je Slag Cup’ , dat dit jaar in Twello wordt gehouden. De groep onder leiding van Casper Traa is in voorbereiding voor het landelijke podiumconcours in Geleen op 22 november a.s. en speelt op het festival het uit te voeren programma. In totaal nemen 9 groepen deel aan het festival. Het optreden van de Doornenburgers staat gepland om 18.45 uur in Kulturhus “Jachtlust”, Jachtlustplein 7 te Twello.

Voor het complete  programma van het festival:Brief programma totaal def

Oud-majoretten in Schuttersgebouw op kermis dinsdag

Gisterenavond namen een aantal oud-majoretten alvast een voorschot op de reünie die georganiseerd gaat worden op 3 januari 2016. Tijdens het kermismatinee ontstond het idee om ’s avonds de schutterskoning naar binnen te halen met een peloton van majoretten. Het initiatief werd genomen door Ada Wissing, Puck van Bon en Lisa Peters. Binnen een mum van tijd werden 20 oud-majoretten gevonden die bereid waren hieraan deel te nemen. Met een half uurtje voorbereiding kon er zelf nog een showtje worden gegeven. Prachtig initiatief waarvan nog bewegend beeld is.


Oud-majoretten in Schuttersgebouw