Marsroute naar nieuw uniform

Tijdens de caféavond van Hart4Doornenburg op 19 november j.l. heeft voorzitter Rob van de Sant een presentatie gegeven over de totstandkoming van ons nieuwe uniform. De inhoud van deze presentatie kan via de onderstaande link worden nagelezen.

Marsroute naar nieuw uniform in vogelvlucht