Jarig Instrumentenfonds trakteert harmonie

Bron: www.dedoornenburger.nl

In deze woelige coronatijden zou je bijna vergeten dat er ook nog wel eens leuke zaken gebeuren.

Zo bereikte het durpse Instrumentenfonds – onderdeel van prachtharmonie St. Caecilia Doornenburg – dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en vierde haar 65e verjaardag. Het steunfonds werd in 1955 opgericht en was een particulier initiatief om de muziekvereniging in de lastige wederopbouwjaren financieel te steunen.

Hiervoor zamelden vrijwilligers namens het fonds decennialang geld in via de alom bekende ‘verjaardag actie’. Jarige Jobjes kregen kort voor hun verjaardag een bruun tuutje met een welgemeend ‘gefeliciflapstaart’ waarin ze dan een vrijwillige bijdrage konden doen. Een financiële bijdrage dan, géén verjaardag gebakje.

De actie werd altijd een warm hart toegedragen door de Doornenburgers en met de jaarlijkse opbrengst werd nieuw instrumentarium gefinancierd voor harmonie orkest en slagwerkgroep.

Onlangs werd in besloten kring het 65-jarig bestaan van de inzamelaars gevierd. Harmonie EINDBOAS Marcel Knuiman – volgens onbevestigde bronnen ooit geboren met een trommelstok in de ene en een microfoon in de andere hand – nam het woord en feliciteerde het fonds met dit jubileum. Hij sprak zijn waardering uit voor de belangeloze inzet van alle vrijwilligers.

Het fondsbestuur, bestaande uit voorzitterT Bud Joosten, penningsmeester Ben Kösters en bestuursleden Theo Witjes, Arnold Hendriks, Geert Joosten en Jacqueline Joosten werden verrast met een traktatie. In dit geval wél een verjaardag gebakje.

Bud Joosten kon vervolgens meedelen dat het fonds, ondanks de moeilijke inzamelperiode van afgelopen maanden, de harmonie dit jaar toch kon verblijden met een donatie van € 1.600 !

St. Caecilia Doornenburg en Instrumentenfonds danken daarom alle inwoners van Doornenburg voor dit prachtige gebakje bedrag en wensen iedereen alle goeds toe.

Oud papier – We mogen weer zelf ophalen!

A.s. zaterdag 21 november mogen we zelf weer in Doornenburg rond voor het ophalen van het oud papier. Na vele maanden waarin wij dit werk helaas uit handen moesten geven aan de medewerkers van Remondis, kunnen we nu zelf weer aan de slag. En wordt het oud papier weer op de bekende 3e zaterdag van de maand opgehaald.

We zullen vanaf 8:30 uur huis-aan-huis het papier komen ophalen. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Oud papier – Donderdag 22 oktober

Op donderdag 22 oktober zal in Doornenburg weer het oud papier worden opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Oud ijzer actie (helaas dit jaar niet…)

Al vele jaren bent u gewend dat wij begin oktober het oude ijzer bij u in Doornenburg komen ophalen, waarbij de opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van leuke activiteiten voor onze jeugdleden. Helaas zullen we dit jaar deze actie niet kunnen uitvoeren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben die te maken hebben met de oud ijzer actie, dan kunt u hierover contact opnemen met onze actie coördinator Hans Barten.

Oud papier – Donderdag 24 september

Op donderdag 24 september zal in Doornenburg weer het oud papier worden opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Oud papier

Het blijft wat onwennig, maar a.s. donderdag is het weer zover en wordt het oud papier in Doornenburg opgehaald. De medewerkers van Remondis zullen vanaf 7:30 uur huis-aan-huis het papier opladen en de opbrengst komt ten goede van de harmonie.

In augustus zal het oud papier ook nog worden opgehaald door Remondis, maar vanaf september hopen we weer zelf aan de slag te mogen gaan.

Donateursactie

Binnenkort zullen leden van harmonie St. Caecilia uit Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Oud papier

A.s. donderdag – 2 juli – wordt er weer oud papier opgehaald in Doornenburg. Iedereen in Doornenburg wordt verzocht om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en ervoor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

De gemeente heeft besloten de tijdelijke aanpassingen in het ophaalschema te verlengen tot 8 september a.s. Dit betekent dat in augustus en begin september het oud papier ook nog op een doordeweekse dag wordt opgehaald door medewerkers van Remondis. Exacte ophaaldata zullen tegen die tijd worden gecommuniceerd. Daarna hopen we dat weer kan worden overgegaan op het ophaalschema dat sinds mensenheugenis al bekend is. En dat de leden van de vereniging weer op iedere derde zaterdag van de maand aan de slag kunnen.

Oud papier!

Morgen is het weer zover. Eerste donderdag van de maand. En dat betekent in het nieuwe, voorlopig tijdelijke ophaalschema dat er in Doornenburg weer oud papier wordt opgehaald. Dit geldt in ieder geval nog voor morgen en voor volgende maand. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onbekend.

We verzoeken iedereen in Doornenburg om het oud papier voor 7:30 uur aan de straat te zetten, zodat de ophalers van Remondis aan de slag kunnen en er voor kunnen zorgen dat aan het einde van de dag alles netjes is opgehaald.

Harmonie start weer met verjaardagactie

Deelnemers aan de verjaardagactie krijgen namens het Instrumentenfonds een felicitatie met daarbij een zakje die kan worden gevuld met een vrijwillige bijdrage. Deze zakjes wordt dan op of vlak na de verjaardag opgehaald door een van de leden van de harmonie.

Door het coronavirus hebben de leden van Harmonie St. Caecilia Doornenburg vanaf medio maart bij de jarigen de verjaardagzakjes niet opgehaald. Het was wenselijk om zo veel als mogelijk thuis te blijven en menselijk contact te vermijden om het virus onder controle te krijgen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vanaf 1 juni worden de genomen maatregelen versoepeld en komen de leden weer wekelijks bij de jarige lang om de jarige te feliciteren en de zakjes in ontvangst te nemen.

Bij de deelnemers, die jarig zijn geweest in de periode van 15 maart tot 31 mei, komen de leden van de harmonie in de week van 8 t/m 15 juni langs om de zakjes op te halen.

Bij het ophalen houden we zeker de 1,5 m afstand in acht. Het verzoek is dan om het zakje zo te overhandigen dat menselijk contact voorkomen wordt, door bijv. het zakje ergens neer of op te leggen of op de deur te plakken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Instrumentenfonds en Harmonie St. Caecilia