Donateursactie

DOORNENBURG – Binnenkort zullen leden van harmonie St. Caecilia uit Doornenburg bij de inwoners van Doornenburg aan de deur komen voor de donateursactie. Deze jaarlijks terugkerende actie is nodig voor het binnenbrengen van de nodige financiën om de vereniging draaiend en gezond te houden.

De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor het bekostigen van de opleiding van de jeugdleden van de vereniging. Aan ieder jeugdlid van de vereniging wordt een instrument ter beschikking gesteld inclusief lessenaar, lesboeken en overig benodigde materialen zoals rietjes en stokken. Daarbij krijgt ieder lid wekelijks les van een bevoegde en bekwame opleider. De kosten hiervoor worden deels bekostigd door het jeugdlid zelf in de vorm van contributie en lesgeld. De resterende kosten komen voor rekening van de harmonie.

Voor de aanwas van leden bij de harmonie is het van groot belang dat de toegang tot de vereniging en het muziekonderwijs laagdrempelig blijft. Dit doel wordt o.a. gerealiseerd door de opbrengst van de donateursactie.

Vanaf een vrijwillige bijdrage van EUR 5,- mag men zich donateur van de harmonie noemen. De harmonie wil alle donateurs bij voorbaat van harte bedanken voor hun steun.

Oud papier

Aankomende zaterdag is het weer zover en gaan we Doornenburg weer rond voor het ophalen van het oud papier. We beginnen om 8:30 uur. Wilt u het oud papier tijdig aan de straat zetten? Dan zullen wij het netjes opruimen. 🗞️♻️🦺

Paasstollenactie

Dit jaar houdt Harmonie St. Caecilia een paasstollenactie. Deze heerlijke paasstollen worden gebakken door Bakkerij van Kol, wegen ca 600 gram en zitten boordevol rozijnen en 100% amandelspijs. De stollen kosten € 6,50 per stuk.

Vanwege de corona maatregelen komen we niet bij u aan de deur met bestelformulieren. Wel bezorgen wij de paasstollen bij u thuis.

Bestellen doet u zo:
U bestelt uw paasstol(len) vóór dinsdag 30 maart door het verschuldigde totaalbedrag over te maken naar rekeningnummer NL71 RABO 011 21 93 633 t.n.v. Harmonie St. Caecilia. In de omschrijving vermeld u het volgende: Paasstol / uw naam / uw adres / het aantal stollen dat u wil.

Zie onderstaande folder voor meer informatie!

Namens alle (jeugd)leden van Harmonie St. Caecilia bij voorbaat dank voor uw bestelling. Wij wensen iedereen alvast hele fijne paasdagen toe!

Bert Selman nieuwe voorzitter harmonie

Tijdens de online ledenvergadering van de harmonie is Bert Selman vanavond verkozen tot nieuwe voorzitter van onze vereniging. Hij volgt hiermee Marcel Knuiman op.

Wij bedanken Marcel enorm voor zijn inzet als voorzitter van de harmonie in de afgelopen jaren en wensen Bert Selmen enorm veel plezier en succes.

Stefan Hendriks wint Kapelaan Walter Trofee 2021

St.Caecilia houdt traditie in ere en huldigt 8 jubilarissen

“Een onmisbare stille kracht achter de schermen, altijd actief aanwezig bij activiteiten en als persoon enorm gewaardeerd door onze leden”, zo kwalificeerde voorzitter Marcel Knuiman namens de beoordelingscommissie de winnaar van de 11e Kapelaan Walters Trofee: Stefan Hendriks.

Door de corona maatregelen kon ook de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst niet worden gehouden, maar dat weerhield St.Caecilia er niet van om deze jaarlijkse prijs binnen op gepaste wijze uit te reiken. “Juist in deze tijd steunt onze vereniging op haar stevige basis van vrijwilligers en is een waardering voor iemand die zich al jarenlang op een bijzondere wijze inzet nu absoluut op z’n plaats”, aldus de voorzitter.

De winnaar was op oudejaarsdag in het bijzijn van zijn gezin zéér verrast door een bezoek van voorzitter Marcel Knuiman en de benoemingscommissie van St.Caecilia. Uit handen van de voorzitter ontving hij een vernieuwd exemplaar gemaakt door Alphons Stens van STP Modeling uit Doornenburg.

Knuiman roemde de vakkundige medewerking van Stefan tijdens grote activiteiten van de vereniging door de jaren heen. Met name in het delegeren van de horeca samen met z’n maatje Jos Joosten haalt hij het allerbeste resultaat samen met zijn eigen samengesteld team. Daarnaast verzorgd hij al jaren op keurige wijze administratieve werkzaamheden voor het bestuur. Bijna een halve eeuw altijd present, buitengewoon  gezellige groepsverbinder met een enorm groot St.Caecilia hart!

Een bijzonder verenigingsjaar met een absoluut terechte winnaar, maar ook het moment om een excellent gezelschap van jubilarissen te huldigen. St.Caecilia, dat de Doornenburgse gemeenschap dankbaar is omdat het ook tijdens corona periode zo’n warm hart wordt toegedragen, wilde ook dit absoluut niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Namens het bestuur en leden werden de afgelopen dagen liefst 8 jubilarissen door voorzitter Knuiman feestelijk bezocht en allen persoonlijk toegesproken voor hun jarenlange lidmaatschap. “Juist dit jaar een uitermate gewaardeerd, talentvol, deskundig en betrouwbaar gezelschap!”

Zo werd baritonblazer en oud-voorzitter Johan Otters gehuldigd voor diens 70 jarig trouwe lidmaatschap van St.Caecilia. Hij ontving de oorkonde van de Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie en de bijbehorende vergulde jubileumspeld met 3 zirkonia’s.

Ook werden gehuldigd Arnold van de Sant (60 jaar lid) , Monique Peters en Karin van Deelen (beide 40 jaar lid) , Lisa Peters en Patrick Janssen (beide 25 jaar lid), Karin Leenders en Tim Roelofs (beide 12,5 jaar lid) Ook zij kregen de bijbehorende KNMO oorkonde en insignes overhandigd.

Huldiging jubilarissen en uitreiking Kapelaan Walters Trofee St.Caecilia gaat door!

Traditioneel organiseert Harmonie St.Caecilia uit Doornenburg aan het begin van het nieuwe jaar haar nieuwjaarsbijeenkomst. Door de corona maatregelen kan deze ‘toost’ op een nieuw muzikaal jaar niet worden gehouden. Toch zal de vereniging haar jubilarissen huldigen en wordt ook de Kapelaan Walters Trofee editie 2021 uitgereikt.

Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor St.Caecilia. Ook in deze bizarre corona tijd gaat achter de schermen veel vrijwilligerswerk bij de vereniging door en de beoordelingscommissie heeft ook ditmaal aantal van haar leden genomineerd.  De grote vraag waarnaar wordt uitgekeken is:  Wie krijgt dit jaar de de 11e Kapelaan Walters Trofee ?

Ook kunt u getuige zijn van de huldiging van de jubilarissen van de Doornenburgse muziekvereniging. Zij krijgen de insignes en certificaten van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie overhandigd door voorzitter Marcel Knuiman.

 Deze bijzondere huldigingen en uitreiking van de Kapelaan Walters Trofee zijn op Nieuwjaarsdag 1 januari a.s. te volgen via de diverse media zoals facebook en  www.dedoornenburger.nl

Kapelaan Stef Walters (midden) oprichter St.Caecilia Doornenburg 1916

Oliebollenactie

Ook in 2020 houdt de vereniging weer haar jaarlijkse oliebollenactie in Doornenburg. Deze oliebollen worden traditiegetrouw gebakken door Bakkerij Van Kol en de opbrengst is bestemd voor de jeugd van de harmonie. Vanwege het coronavirus komen we deze keer niet met bestelformulieren bij u aan de deur. Wel bezorgen wij de oliebollen corona-proof bij u thuis.

Bestelformulieren zullen in Doornenburg worden rondgebracht. Daarnaast is het formulier ook hier te downloaden (zie onderaan dit bericht). U bestelt uw oliebollen vóór 24 december door het verschuldigde totaalbedrag naar de harmonie over te maken met in de omschrijving uw bestelling.

Vanwege de coronamaatregelen zal een kleine groep leden zorgdragen voor het inpakken van de oliebollen. Deze leden zullen allen een mondkapje en handschoenen dragen. Ook de bezorgers zullen mondkapjes dragen.

Uw bestelling wordt op woensdag 30 december na 10.00 uur vers bij u thuisbezorgd. Omdat uw bestelling al is afgerekend hoeft u niet thuis te zijn. Wij hangen de bestelling aan uw deur en bellen aan. Indien u niet thuis bent laten we uw bestelling achter.

De harmonie wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal nieuwjaar.

Inpakken oliebollen tijdens de actie vorig jaar (2019)
Inpakken oliebollen tijdens de actie vorig jaar (2019)

Jarig Instrumentenfonds trakteert harmonie

Bron: www.dedoornenburger.nl

In deze woelige coronatijden zou je bijna vergeten dat er ook nog wel eens leuke zaken gebeuren.

Zo bereikte het durpse Instrumentenfonds – onderdeel van prachtharmonie St. Caecilia Doornenburg – dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en vierde haar 65e verjaardag. Het steunfonds werd in 1955 opgericht en was een particulier initiatief om de muziekvereniging in de lastige wederopbouwjaren financieel te steunen.

Hiervoor zamelden vrijwilligers namens het fonds decennialang geld in via de alom bekende ‘verjaardag actie’. Jarige Jobjes kregen kort voor hun verjaardag een bruun tuutje met een welgemeend ‘gefeliciflapstaart’ waarin ze dan een vrijwillige bijdrage konden doen. Een financiële bijdrage dan, géén verjaardag gebakje.

De actie werd altijd een warm hart toegedragen door de Doornenburgers en met de jaarlijkse opbrengst werd nieuw instrumentarium gefinancierd voor harmonie orkest en slagwerkgroep.

Onlangs werd in besloten kring het 65-jarig bestaan van de inzamelaars gevierd. Harmonie EINDBOAS Marcel Knuiman – volgens onbevestigde bronnen ooit geboren met een trommelstok in de ene en een microfoon in de andere hand – nam het woord en feliciteerde het fonds met dit jubileum. Hij sprak zijn waardering uit voor de belangeloze inzet van alle vrijwilligers.

Het fondsbestuur, bestaande uit voorzitterT Bud Joosten, penningsmeester Ben Kösters en bestuursleden Theo Witjes, Arnold Hendriks, Geert Joosten en Jacqueline Joosten werden verrast met een traktatie. In dit geval wél een verjaardag gebakje.

Bud Joosten kon vervolgens meedelen dat het fonds, ondanks de moeilijke inzamelperiode van afgelopen maanden, de harmonie dit jaar toch kon verblijden met een donatie van € 1.600 !

St. Caecilia Doornenburg en Instrumentenfonds danken daarom alle inwoners van Doornenburg voor dit prachtige gebakje bedrag en wensen iedereen alle goeds toe.

Oud papier – We mogen weer zelf ophalen!

A.s. zaterdag 21 november mogen we zelf weer in Doornenburg rond voor het ophalen van het oud papier. Na vele maanden waarin wij dit werk helaas uit handen moesten geven aan de medewerkers van Remondis, kunnen we nu zelf weer aan de slag. En wordt het oud papier weer op de bekende 3e zaterdag van de maand opgehaald.

We zullen vanaf 8:30 uur huis-aan-huis het papier komen ophalen. Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.